รายละเอียดบำเหน็จและบำนาญ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
เลขบัตรประชาชน  
**กรอกเลขบัตรประชาชนแล้วกดปุ่ม Enter**
ปี เดือน ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน ประเภท เงินบำเหน็จ/บำนาญสุทธิ หมายเหตุ รายละเอียด


สแกนที่นี่เพื่อแจ้งปัญหาการใช้งาน

หรือติดต่อ นายธนวัฒน์ รัตนวงษา ผู้พัฒนา (084-7874429)